Liên hệ chúng tôi

Hello88.com trung tâm dịch vụ khách hàng mở cửa quanh năm, cung cấp dịch vụ chất lượng cao 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng trang web này, bạn có thể liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng thông qua bất kỳ các phương pháp sau để tận hưởng dịch vụ theo thời gian thực nhất:

  1. Bấm vào " Dịch vụ trực tuyến " liên kết, bạn có thể nhập hệ thống dịch vụ khách hàng trực tuyến và liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng.
  2. Số điện thoại Hotline: 02888899677